Inkeer

"Inkeer" - een onderzoek vanuit literatuur en beeldende kunst. Landelijke tentoonstelling in Nederlandse kerken, in 2000 georganiseerd door Henk Abma. Deel van mijn bijdrage in het
kerkje van Rinsumageest: