Een korrel verloren tijd

Onderdeel van tentoonstelling “Observatorium ‘96” te Bredevoort.
Uitgangspunt: Het achterhalen van de woonplaatsen van de personen die begraven liggen op de Joodse begraafplaats in Bredevoort.
Hun - vergeten - aanwezigheid weer in het “nu” brengen.

Gebruikt werden - de stenen- de huizen waar de overledenen gewoond hadden, dubbelbeelden van beiden.

Een gedekte sabbath-tafel met glasservies. Langs de wanden de rubbings van de stenen.
Aanwezig en niet-aanwezig.